Църквата на Свети Михаил

Църквата е посветена на Архангел Михаил. Изграждането на църквата в сегашния й вид е започнало през 15-ти век. Самото изграждане е продължило дълго време, като през първата фаза на строежа е била изградена западната част на сградата, включително и кулата. До 1530г. цялата църква е била завършена. В резултат на брожения обаче се стигнало до плячкосване на църквата и дори до частичното й разрушаване. В последствие в рамките на тридесет години църквата е била възстановена.

shutterstock_718987729На снимката: църквата отвън /източник на снимката: www.shutterstock.com/

Към настоящия момент църквата разполага с богат нео-готически интериор, включващ олтар и множество статуи. Особено внимание следва да се обърне на една картина: „Разпнатият Христос на кръста“.


shutterstock_197153648

На снимката:част от интериора /източник на снимката: www.shutterstock.com/

Адрес: Sint-Michielsplein, 9000 Гент;