Музей на импресионизма

Както името му подсказва, Музея на импресионизма се фокусира върху всички различни форми на импресионизъм. Една от най-популярните форми на импресионизма е живописта. Музеят ще се фокусира върху движението като цяло, но и върху Моне като негов най-представителен представител.

През годината в музея има два вида експозиции. Първата е постоянна и е озаглавена “На Клод Моне” /от 2012г./. Вниманието на тази експозиция е насочено към влиянието, което творчеството на Моне оказва върху неговите съвременници и върху поколенията, следващи неговите стъпки. Втората експозиция се състои от две три по-малки експозиции, всички от тях временни, които се сменят всяка година. В музея са изложени творби както на френски, така и на чужди автори. Сред тях най-голямо внимание предизвикат оригиналните произведения на едни от най-известните представители на импресионизма.

30958804-Impressionism-museum-garden-in-Giverny-France--Stock-Photo


Около музея има красива градина, проектирана от ландшафния дизайнер Марк Рудикин. Замислена в по много структуриран и симетричен начин, както личи от квадратно разположените цветни лехи, разделени в студени и топли цветови зони. Една от тези зони е специално създадена в чест на импресионизма. Определена като “лудата градина,” тази конкретна зона е пълна с цветя, диви растения и маково поле.

Artist_s_Garden_at_Giverny_by_Monet__Claude__France_0

Адрес: 99, rue Claude Mone;

Information

Find More