Археологическият музей

История на сградата

На 27 декември 1887г., Австро-Унгарската банка открива своя първи клон в Болцано. Клонът се помещава в сграда, разположена на улица Лаубенгасе 49 /Laubengasse/. Скоро обаче стана ясно, че офис помещенията не са достатъчно големи, затова нов парцел с размери 783 м е купен през 1910 г. за сумата от 85 000 крони (равностойността на 1,2 милиона евро). Новата сграда щяла да помести нов клон на банкатa. Дизайнът на новата сграда бил поверен на архитекта Рудолф Айзер. Строителството започнало през есента на 1912г. На 18 октомври 1913г. сградата вече била населена. Сумата, похарчена за строителството, била в размер на 370 000 крони. Въпреки това обаче, новият клон на Австро-Унгарската банка не просъществувал дълго. След като Австрия излязла като победена след Първата Световна Война, тя била принудена да предаде северната част на Южен Тирол на Италия. В резултат на това, сградата, в която се помещавала банката, станала собственост на на Централната банка на Италия.

museo_archeologico_4_20140613_1898182381


През 1980г. сградата била закупена от Провинция Болцано. През 1996г. било поставено началото на реконструкция, за да бъде превърната тя в подходящ “дом” на Археологическия музей на Южен Тирол. Музеят е открит на 28 март 1998г. Оригиналната конструкция на сградата е запазена.

22239138901_b3a5004918_b

Посещавайки Болцано, задължително трябва да отделите време и да отидете до Археологическия музей. Там ще можете да видите най-известния “жител” на града –  Йоци, удивителния Леден човек. Няма друго място в света, на което може да се вгледате в човек, който е бил запазен в лед за 5300 години, да видите неговото облекло и оборудване, замразени с него дълбоко в ледник. Йоци, неговите вещи и информацията за неговия живот, не са единствения обект на интерес в музея. В него са изложени експонати от палеолита до средновековието.

Адрес: Via Museo 43, Bolzano

Официален сайт: www.iceman.it

Information

Find More