Фонтанът Тингели

Фонтанът Тингели е творение на швейцарския художник и скулптур Жан Тингуели той бил творец, който фокусирал вниманието си върху механичното или кинетично изкуство. Той често импровизирал с движещи се машини, които на пръв поглед не изпълнявали някаква определена цел.

Фонтанът Тингели е създаден през 1977г., когато в плитък басейн, дълбок едва 19 см., са поставени няколко железни скулптури. Десетте фигури са задвижвани чрез ток с ниско напрежение и са в постоянно движение, пръскайки водни струи. Фонтанът е издигнат на мястото, където някога се е намирала сцената на театър. За изработката му са използвани стари машини, включително такива от самия театър. Постепенно той се превръща в емблематична за града забележителност, която е рядък пример за съвременност сред иначе преобладаващия старинен чар на Базел.

Адрес: Theaterplatz;