Фонтанът Же Д’О е може би най-известната забележителност на Женева. Името му означава „водна струя”. Той е елегантно разположен във водите на Леманското езеро. Всяка секунка от него се изстрелват 500 литра вода на височина от 140 м. Водата напуска дюзата със скорост от 200 км./ч и във всеки един момент във въздуха има около 7 000 литра вода.

Появата на тази емблематична за града атракция е съвсем случайна. През 1886г. с построена хидвалична централа, която да доставя вода от река Рона до градските фонтани, домакинства и заводи. Една вечер обаче налягането рязко се повишава и инженерите решават да инсталират специална предпазна клапа, чрез която да се понижи налягането. В течение на времето ефимерното произведение на изкуството се харесва на жителите на града. През 1981г. неговата естетическа стойност е призната и фонтанът е придвижен по-напред до брега. Настоящия Же Д’О е инсталиран през 1951г. в частично потопена помпена станция за изпомпване на езерна вода, вместо градска.

Фонтанът може да бъде достигнат по каменен вълнолом по левия бряг на езерото. Бъдете внимателни, тъй като и при най-лека промяна на вятъра може да се окажете подгизнали.


Же Д’О работи целогодишно. Затварян е само при лоши метеорологични условия и за поддръжка. През пролетните и есенни вечери бива красиво осветяван от 12 лампи.