Музеят "Марк Шагал"

Музеят „Марк Шагал“ е национален музей, който е посветен на творчеството на известния френски художник Марк Шагал, и по-точно на онази част от неговото творчество, която е с религиозна насоченост. Музеят е открит през 1973г., още докато самият Шагал е бил жив. Музеят много често бива наричан и „музей на библейското послание на Марк Шагал“. Това не е случайно и се свързва преди всичко с произведенията на Шагал, които имат библейска насоченост. В музея в момента са изложени 17 произведения на Шагал, носещи неговото религиозно послание. Всички тези произведения са пряко свързани с книгите „Битие“, „Екзод“ /втората книга от Стария завет“, както и „Песен на песните“.

Интересен факт, свързан с музея, е че самият Шагал е участвал при неговото създаване и дори е определил реда, в който произведенията му да бъдат представени и подредени. Този ред обаче не бил съвсем спазен. С течение на времето първоначалната експозиция от произведения на Шагал се увеличила. Към нея били прибавени първоначалните скици на неговите религиозни картини, както и множество лични предмети, собственост на Шагал. Всичко това превърнало музея в най-голямата колекция от предмети и творби на Марк Шагал.

Information

Find More