Паркът “Флорал” е най-големият и известен парк в Орлеан. Той представлява френска градина, разположена на юг от река Лоара. Разпростира се на внушителна площ от 35 хектара. При оформлението на парка са използвани естествените контури на местността. “Флорал” се състои от открити пространства, където са разположени една до друга флора, фауна и минерали. Неговото географско разположение, между гористия район на Соланж и равнините на долината на Лоара, му придават особено спокойна атмосфера.

В 510, земята е била отстъпена на монасите от абатство Сен-Мемем от Кловис. От 1427г., собствеността върху нея последователно преминавала в ръцете на различни владетели и благородни семейства. Първата голяма градинарска работа, в стила на френските градини. През 1959 г. град Орлеан и департаментът придоби 410 хектара на имота. 35 хектара са били запазени за създаване на парка, а останалата част се използва за създаване на квартал La Source, както и място за университета на Орлеан. Градината отваря врати през 1964 г. като за отдих парк.

Адрес: Avenue du Parc Floral, 45100 Orléans, France