Арабските бани

Арабските бани в Ронда са най-добре запазените арабски бани на Иберийския полуостров. Като дизайн те наподобяват дизайна, който по-късно се използва от Римляните. Основната разлика е в това, че при римляните за пречистване на тялото от нечистотии се използва накисване в гореща вода, докато в арабските бани се използва силата на парата за извличането им. Арабските бани в Ронда са построени през 13-14 в. Състоят се от три взаимосвързани помещения, всяко от които с различна температура – хладно помещение, помещение с топла вода и такова с гореща. Централната зала е най-голяма. Тя се състои от три части, които са разделени от четири двойки подковообразни арки. Самата сграда е заобиколена от една стена с т.нар. слепи арки – арки, през които не може да  бъде видяна никаква светлина.  В края на стената се издига кула, която е помещавала водното колело. Запазено е и помещението, в което е бил разположен котелът. Може да бъде видян и остатъка от работилница за щавене на кожи, от което личи, че функцията на сградата след превземането на града от християните била изменена и тя не служила вече като баня.

На снимката: арабските бани /източник: Shutterstock/;

Непосредствено до арабските бани се издига джамия. Маврите на Испания също са мюсюлмани и като такива за тях религиозните обичаи имали голямо значение. На арабските бани се гледа не само като на санитарни помещения, но и на помещения, къде вярващите се пречиствали тялото си преди да влязат в религиозния храм, където да пречистят душите си.


Адрес:Calle Molino de Alarcon;

Information

Find More