Златната кула

Златната кула се издига на широката променада на брега на река Гуадалкивир.  Тя е част от мавританското наследство и е построена от династията на Алмохадите, за да контролира достъпа до Севиля по реката. Издигната през 1220г., кулата е била част от отбранителните стени на града и е била свързаната с друга кула – Сребърната кула, също запазена. Когато било необходимо, между Златната кула и кула, намираща се на другия бряг на реката, се опъвала голяма верига, която да блокира пътя на корабите.

shutterstock_133062311На снимката: кулата отвън /www.shutterstock.com/

Кулата се състои от горна и долна част. Долната част има 12 страни и е била първоначално декорирана със златни плочки, откъдето се предполага, че идва и името на кулата. Горната част, т.нар.малка кула е поставена доста по-късно, едва през 18в. Други пък свързват името на кулата със златото, което е било разтоварвано на това място по времето, когато Испания доминирала в търговията със Новия Свят.


Днес в кулата се помещава военноморският музей. В него могат да бъдат видяни множество карти, макети на мораби и документи, свързани с  морската история на Испания и Новия свят.

Адрес: Paseo del Colon;

Резервирайте своя престой в Севиля тук: