Музея за изящни изкуства

В Музея за изящни изкуства се помещава една от най-големите и значими художествени колекции в Швейцария.

Важна част от колекцията представляват работите на прочутата фамилия Холбайн. Най-известният представител на фамилията е Ханс Холбайн Младши. Той е виден немски художник, представител на немската живопис от 16 век. Баща му, Ханс Холбайн Стария, също се е занимавал с изкуство. Той е бил завършен религиозен художник и портретист, който предал техниката си на своя син. Постепенното преминаване от традиционните схващания за религията към тези на реформаторите е яснмо забележимо в работата на Ханс Холбайн Младия. Сред най-известните му картини, изложени в музея, са „Мъртвият Христос в гроба”, „ Бичуването на Христос”, „Адам и Ева”, портретът на Еразъм Ротердамски.

От периода на 17-18 век са представени творби предимно на фламандски и холандски художници, сред които Рембранд, Рубенс и др.


19 век е представен от импресионистите Клод Моне, Едуард Мане, Винсент ван Гог, швейцарците Фердинанд Ходлер и Арнолд Бьоклин.

През 20 век вниманието е концентрирано върху кубизма, чийто най-видно представители са Пикасо, Хуан Грис и други.

Главната сграда на музея е построена през 1936г. през 2008г. беше закупена земята до нея. Едва през 2013г. обаче стартира проектът за разширяването на музея. Проектът е на стойност 112 милиона долара. Очаква се той да приключи през април 2016г.

Information

Find More