Ботаническата градина

Ботаническата градина на Женева е един от най-големите хербариуми в света. Този удивителен парк съдържа над 16 000 растения. Намира се в недалеч от Женевското езеро, в североизточната част на града.

Спокойствието и красотата на това вълшебно място ще ви завладеят. Градината е създадена преди повече от 200 г. от Аугустус Кондол, известен швейцарски биолог. Организирана е в различни области – розови градини, оранжерии, алпийски и тропически градини. Виещи се покрай дендариумите алеи обособяват отделните й части. Дендариумите са разделени с оглед типа растителност, което се оглежда на тях. За разлика то дърветата в останалата част на града, които са стриктно оформени, тези тук са оставени да растат свободно – високи, с дебели дънери и необхватни корони. В ботаническата градина има и няколко закрити павилиона, където се оглеждат топлолюбивите и сухолюбиви растения. От тях особено интересни са кактусите, които могат да бъдат видяеи в най-разнообразни форми – високи, ниски, големи, малки, с цветове и най-вече бодли. На много места са поставени табелки с познавателна цел, на които е посочен продуктът, който съответното растение дава – джинджифил, ванилия, какао и др. Интересно е поднесена информация за растенията, които се използват при направата на парфюми и боядисване на тъкани, за видовете пчели и пчеларството изобщо.

Значителна част заемат алпинеумите. Всеки, който има градина или двор, иска да го направи възможно по-привлекателен. Именно алпинеумът е един от начините за постигане на това. Алпинеумът представлява скалист път, по който е засадена определена растителност. Тесните пътечки в ботаническата градина са засадени с растения, характерни за Алпите, Пиринеите, Балканите, Русия, Африка и др.


В североизточната част на градината има и малък зоопарк, в който се отглеждат около 300 животни, сред които 250 интересни птици – пауни, фламинги. Обособен е и еленски парк където можете да видите, пауни, патици, фламинго и някои от застрашените швейцарски видове.

Снимка на корицата – оранжерията /източник: Shutterstock/;

Адрес: 1202 Geneva, Switzerland;

Information

Find More