Музей на естествената история

Природо-научният музей на Женева е място, което не трябва да пропускате, особено ако сте с деца. В него природният свят е представен по образователен начин, като се набляга върху екологичната история на Швейцария.

Музеят обхваща широк диапазон от теми – животни, растения, произходът на човека, Слънчевата система, минерали, динозаври и много други. Това е най-големият такъв музей на територията на Швейцария, заемащ площ от 10 000 кв.м. и разположен на 5 етажа.

Регионалната фауна е представена на партерния етаж. На първия етаж са изложени бозайниците и птиците, докато на двотиря – влечуги, земноводни и насекоми. Истинска атракция на музея е двуглавата змия Янус, родена на 3 семптември 1997г. За животните, които не се срещат на територията на Швейцария са отделени други два етажа. Сред препарираните животни се включват африкански носорози и полярни мечки. На самостоятелени етажи са проследени историята на развитието на човека и геологията на Швейцария. Изработени са няколко диорами – умалени макети на реално съществуващи местности.


Един от най-ценните експонати в музея е австралопитекът Луси, открит през 1974. Той е съхранен в добро състояние, въпреки, че от смъртта му са минали около 3, 2 мил. години. Откриването му е превратен момент в търсенето на истината относно човешкия произход и води до преосмисляне до наложениете до този момент теории.

Information

Find More