Манастирът Свети Георги

През 1007г. император Хенри II премества абатството Свети Георги в Щайн ам Рейн, тогава малко рибарско селище. Този ход бил продиктуват от желанието му да засили присъствието си в този важен от стратегическа гледна точка район, където се пресичали важни сухопътни и речни пътища. Императорът дал на игумените власт над града и търговията, която той осъществява. Благодарение на тях Щайн ам Рейн бързо се развива и процъфтява.

Абатството също просперирало и през 15 век изцяло реновирало своите помещения, превръщайки ги в прекрасен пример за готическа архитектура. Последният и най-велик игумен, Давид фон Вилкелсхайм, който заел поста пред 1499г., довършил преустройството, добавяйки пакет от ренесансови стенописи, които са сред най-ранните известни в Северна Европа.

shutterstock_83967157


На снимката: манастирът Св.Георги отвън /източник: Shutterstock/;

По време на  Реформацията обаче, абатството е секуларизирано и неговите активи са поети от Цюрих. Игумен фон Вилкелсхайм договорил споразумение с властите в Цюрих, с което, макар контрол на абатството да бил предаден на тях, на него и останалите монаси им било позволено да останат в помещенията до смъртта им. В Цюрих обаче подозирали, че игуменът бил сключил тайно споразумение с Хабсбургите и го заключили в новите стаи. Той успява да избяга в Радолфзел, но умира скоро след това, през 1526г.

Фондацията Готфрид Келер има за цел придобиването на  произведения от Швейцария и чужбина, за да ги повери като заеми на швейцарски музеи или да ги върне към първоначалните им места. Фондацията придобива абатството Свети Георги.

Адрес: St. George’s Abbey Museum, Fischmarkt 3, 8260 Stein am Rhein;

Information

Find More